Paterkov Transport & Logistics
 
Доставка и продажба на горива

    

 

 

ПАТЕРКОВ ЕООД извършва директни доставки на горива със собствен транспорт и това позволява постоянен контрол на количеството и качеството. Цистерните ни са оборудвани с пломби и пломбирани и калибрирани електронни разходомери.

Доставката на горива се извършва с нареждане за експедиция, преимо-предавателен протокол, товарителница,  АДД /Акцизен Данъчен Документ/ , декларация за съответствие  и предварително подадена заявка  .

При изготвянето на оферта имаме възможност да се съобразим с конкретните нужди на всеки клиент – корпоративен или краен, да изпълним всяка доставка в най-кратки срокове и при възможност на най-ниски цени. Също така гарантираме за  контрола на качеството на продаваните горива.