Paterkov Transport & Logistics
 
Складова база

Изграждането на складова база е с цел да Ви спестим така ценното на всички ни време, измерено в пари. Ние не само складираме, товарим и транспортираме Вашите стоки, но и съхраняваме и пазим поверените ни товари, стока и информация за тях.

В услуга на клиентите ни, можем да предоставим и предложим:
-  най-високо ниво на обслужване - от складовите работници до офис персонала, нашият екип е посветен и ангажиран да създава дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти
- напълно интегрирана система, отчети за специфични нужди, гъвкави и високо обучени служители

- съхранение на генерални товари
- временно складиране на стоки
- качествен контрол на складовата наличност