Paterkov Transport & Logistics
 
Специализирани услуги с фреза и струг

  

 Разполагаме с добре оборудван собствен цех, напълно отговарящ на изискванията на нашите клиенти да произведем качествени детайли. При нас работят изявени специалисти, със стаж в областта на стругаро - фрезистките услуги. Нашата продукция намира широк диапазон на приложение, сред различни компании на нашия пазар.