Paterkov Transport & Logistics
 
Запитване за автомобилен и контейнерен транспорт
КЛИЕНТ: Фирма*:
 
Лице за контакт*:
 
Телефон*:
 
E-mail:
ТОВАРИ СЕ ОТ: Фирма*:
 
Държава*:
 
Град*:
 
Пощенски код*:
 
Адрес*:
 
Лице за контакт*:
 
Телефон*:
 
Факс:
E-mail:
СРОКОВЕ: Дата на товарене*:
 
Дата за доставка:
ДОСТАВКА ДО: Фирма*:
 
Държава*:
 
Град*:
 
Пощенски код:
Адрес*:
 
Лице за контакт*:
 
Телефон*:
 
Факс:
E-mail:
ОПИСАНИЕ НА ТОВАРА: Брой палети:
Дължина палети:
Ширина палети:
Височина палети:
Товарят ли се палетите един върху друг (Да/Не):
ОПИСАНИЕ НА ТОВАРА: Брой кашони:
Дължина кашони:
Ширина кашони:
Височина кашони:
Брой ролки:
Дължина ролки:
Диаметър ролки:
Брой контейнери:
Вид контейнери:
Брой камиони:
Вид камиони:
Общ обем (куб.м):
Общ тегло (кг)*:
 
UN номер:
Клас на опасност:
Инкотермин:
Допълнителна информация:
ДРУГИ УСЛУГИ: Митническо представителство (Да/Не):
ДРУГИ УСЛУГИ: Карго застраховка (Да/Не):
ДРУГИ УСЛУГИ: Фактурна стойност:
ДРУГИ УСЛУГИ: Складиране (Да/Не):
ДАННИ ЗА ФАКТУРА: Фирма*:
 
ДАННИ ЗА ФАКТУРА: ИД номер*:
 
ДАННИ ЗА ФАКТУРА: ДДС номер*:
 
ДАННИ ЗА ФАКТУРА: Данъчен адрес*:
 
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ::