Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/ideawwzx/paterkov.com/config/config.php on line 55
ПАТЕРКОВ ЕООД

За нас


През 1993 г. Иван Бончев Патерков, регистрира фирма „Деси-и-Иван Патерков”, като едноличен търговец, със седалище гр.Стара Загора и предмет на дейност – търговия, покупко-продажба, доставка и превоз на пакетирани храни, както и извършването на всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

  Производствената си дейност започва в началото на 1998 г. като транспортна фирма, с насоченост автомобилен и контейнерен превоз на стоки. В условията на силна конкуренция и все още достатъчно малък автопарк - влекач и две полуремаркета, фирмата „ЕТ – Деси и Иван Патерков” залага на четири основни цели – безопасност, икономичност, прецизност и на първо място коректност към клиенти и партньори. Утвърденото име и динамичното развитие на фирмата на местния пазар й е осигурило сключването на изгодни договори с водещите световни и български превозвачи, морски линии и агенти, развитие на партньорската й мрежа в чужбина и у нас. Всичко това ни дава възможността да оперираме с различни видове товари: контейнеризирани, конвенционални, извън габаритни товари, товари с клас на опасност, акцизни товари, стоки под митнически контрол, дипломатичски и личен багаж, превоз на панаирно оборудване и изложбени експонати. През 1999 г. предприятието е преструктурирано в еднолично дружество „Патерков” ЕООД, ф.д1675/2004 гр.Стара Загора.

  За да се задържи на гребена на вълната, г-н Патерков за кратък период от време увеличава значително автопарка като залага на транспортни средства на немския концерн MAN Nutzfahrzeuge AG.

 За по-малко от година се увеличават материалната и авто-базата - влекачите с марка МАН са вече 8 броя, а полуремаркетата 12, разкрити са складови бази в гр.Хасково, гр.Пловдив и Стряма, товаро-разтоварната дейност в базите се извършва със собствени газокари – 3 броя на небезизвестната марка Линде. Фирмата закупува и автокран за да може да осигури контейнерно депо в Стара Загора, спомагащо за гъвкавостта и бързината на доставките.

 Към момента фирмата разполага с:

-          Собствена база – разположена на площ от 10 декара + Кът за отдих и партита

-          Автомобилите, с които оперира фирмата, са 25 влекачи „МАН” с мотори ЕВРО 4 и ЕВРО 5. Всички са снабдени с GPS навигация и отговарят на изискванията за превози на товари в България и Европейския съюз;

-          Фирмата има издаден лиценз номер 1324/13.03.2007 за международен автомобилен превоз на товари;

-          Мобилна връзка с шофьорите по време на превоза, осигурява допълнителна информация за тяхното местоположение;

-          Всички автомобили имат ЧМР – застраховка/отговорност на превозвача, митническа годност;

-          За всеки един влекач и полуремарке има издаден сертификат за превоз на опасни товари – АДР (ADR);

-          Фирмата е допусната до TIR режима;

-          Има издаден EORI номер BGA123677749ZZZZ6

-          Членува в AEBTRI-Servise;

-          Надеждни и добре обучени шофьори, квалифицирани за превоз на опасни товари;

-          В дейността си фирмата се ръководи от разпоредбите на приложимите междунаросни спогодби и конвенции, документите на ФИАТА, Общите спедиторски условия (ОСУ), Общите складови условия (ОСКУ) и законодателството на Република България;

-          Полуремаркетата са с марката „Schmitz”, КРОНЕ, РЕНДЕРС, БУРГ, ШВАРЦ, МУЛЕР, КЕСБОЛЕР, снабдени са със сертификати за превоз на опасни товари – АДР удостоверение.

 

Паралелно с растежа на автомобилния парк, се разширява и спектъра от предлагани услуги. През ноември 2009 г. фирмата открива Сервизна База, оборудвана със стендове за регулиране на ходовата част, плей детектор, осъществяващи проверка на техническата изправност на леки и тежко - товарни ППС, компетентността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.