БЛОГ


 

                                           

 

"ПАТЕРКОВ“ ЕООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.077

 

"ПАТЕРКОВ“ ЕООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.